Burn-Out

Te veel stress, soms jarenlang opgestapeld, kan resulteren in een gevoel van overspannenheid. En als dat te lang duurt, ontstaat een volledige onbalans, en eindig je uiteindelijk met een burn-out.
Elke inspanning, hoe klein dan ook is je teveel: je bent moe, moe en nog eens moe.

Bij bore-out staan verveling en zinloosheid voorop.
De dag is te kort. Je werk wordt je te veel. Je voelt je constant tekortschieten. Je loopt jezelf voorbij.
De laatste voor wie je nog tijd kan vrijmaken is … jezelf.

Een burn-out is een duidelijk signaal van je lichaam: het is genoeg geweest !!! Er moet iets veranderen !
Een burn-out die niet wordt aangepakt, kan tot depressie lijden.

Via psychotherapie en actieve directieve coaching ga ik de oorzaak van je burn-out aanpakken.

  • Waarom werk je teveel?
  • Wat maakt dat het zover is kunnen komen?
  • En wat kan je eraan doen?
  • Wat is jouw stappenplan?

Erover praten, gecombineerd met coaching-technieken en relaxatiemethoden geeft een all-round aanpak die wetenschappelijk bewezen is.
Graag werk ik ook samen met de huisarts, kinesist, en indien gewenst, de werkgever.
Bij burn-out komt meer te kijken als alleen maar werk; zelfs ouderschap kan belastend werken, de druk van het oordeel, de omgeving (buiten het werk).
Mensen coachen en begeleiden als ze een burn-out hebben pak je niet zo maar aan: het vraagt specialisatie. Stap per stap ga ik door het stappenplan dat ik voor jou op maat maak, rekening houdend met je omgeving, situatie, verleden, ambities,…
Mensen coachen en begeleiden die geen reserves meer hebben, is een vak apart en maakt deel uit van mijn specialisatie!

Een afspraak maken kan via e-mail of via telnr 0497/131598.