Psychologische Counseling & Psychotherapie

Herkent u zich in deze situatie? (klik op situatie)

U kan hier terecht voor verschillende aanmeldingsvragen: depressieve klachten, rouw, trauma, verlies (scheiding abortus, miskraam, …), burn-out, het gevoel vast te lopen en nog tal van klachten, het oplossen of hanteren van problemen.

In psychologische counseling gaat het ook om het verhelpen van uw klachten; het begint met praten en luisteren, achterhalen wat de basis is van uw problemen en vooral het zoeken naar oplossingen.

Psychotherapie helpt om problemen, pijnlijke gevoelens of moeilijke situaties te verwerken.

Ik zie waar we therapeutisch of coachend te werk gaan; soms is er overlap bij de hulpvraag. Je start met therapie en het traject kan coachend verder gaan. U hoeft zich om die vraag geen zorgen te maken: ik geef verduidelijking in de sessies en leg u uit hoe ik te werk ga.

Door rekening te houden met uw mogelijkheden en beperkingen begeleid ik u persoonlijk naar uw doelen. Na een kort aantal sessies zie ik wat uw blokkades en weerstanden zijn.

Afspraken hoeven niet altijd wekelijks maar kunnen gerust om de twee weken, naargelang wat u wenst en/of doelvraag is. Samenwerking met derden is zeker mogelijk, bv huisarts, OCMW, familiegenoten,…

De gesprekken zijn strikt vertrouwelijk en de privacy wordt volledig gegarandeerd.

Aarzel niet voor hulp, maak gerust een afspraak: 0497/13.15.98 of e-mail mij.
Opgelet: Overleg steeds met uw huisarts indien zich lichamelijke klachten voordoen en u zich ongerust maakt over uw gezondheid.